Gnruukl

Ogre som har fått ordre om å vokt PC's i tårnet på Isle of Aren

Description:
  • HP:26
  • Initiativ: -1
  • AC: 16
  • +8melee, +1 ranged
  • 2d6+7, 2d6+5
  • Drops: Note på rart språk!
  • 210gp
Bio:

Har fått ordre fra sin mester [[Daerenicus]] om å holde 2 PC’s i tårnet slik at de ikke kan forstyrre planen hans.

Gnruukl

Arendor Longjacket